Društvena hijerarhija Amerike – gradsko i seosko stanovništvo

U romanu “Dejmon Koperhed” Barbare Kingsolver, društvena hijerarhija između gradskog i seoskog stanovništva zauzima važnu ulogu za Dejmona i njegove prijatelje dok pokušavaju da opstanu u okeanu stereotipa koji prikazuju njihovu ruralnu regiju kao zanemareni zaboravljeni kutak Amerike. Roman istražuje kontrastne perspektive likova, osvetljavajući različita nerazumevanja i predrasude koje još uvek postoje između onih koji žive u mirnoj unutrašnjosti i onih u živopisnim gradskim centrima.

Read More