Nikola Malović: Veštačka inteligencija naudiće književnosti

*Danas svi pišu. A sve manje čitaju. I sve pliće pišu. Da bi ovi koji ne znaju da čitaju mogli da ih shvate. *

*Moji hipotetički polaznici kursa kreativnog pisanja bili bi mučeni, ali i naučeni. Pošao bih od one hamletovske premise da moram biti surov da bih dobar bio. *

*Ko se god lati tastature, u neprijateljskom je okruženju. Što dublje piše, dublje ulazi u andrićevsku šumu u kojoj, zna se, obitava metafizični vuk. *

Read More

I am a traitor, a wolf among sheep; there is something different about me and that difference is not good – the path of independence in „Educated” by Tara Westover

This is not a book about Mormonism. This is not a book about extreme American life. This is not a book about living in a dysfunctional family. This is not a book about facing mental and physical violence and economic dependence. This is a book about a young woman who got over all these things, who became educated and made her new life − a book about almost everything.
„Educated” is a memoir by Tara Westover, a young American scientist. She was the youngest of seven children in an isolated family in Idaho. The kids didn’t have birth certificates and didn’t go to school. You can’t be a person without a birthday, said her grandmother, but Tara’s parents didn’t see the problem in living behind the modern world. Tara considered her family as a pack of wolves, or human beings who roam the mountain like savages because they were separated from civilization.

Read More

Transcending Boundaries: A Postmodern Reading of Alienation and Awareness in ‘Educated’

In her compelling memoir „Educated,“ Tara Westover transports us to a world that is seemingly removed from the pinnacles of civilization. This world exists not on a distant continent but within the heart of the United States, a nation synonymous with progress and enlightenment. Westover’s childhood tale, characterized by ignorance and estrangement, proffers a vivid illustration of a life lived at the fringe of modernity. This unique portrayal incites a profound examination of our understanding of modern civilization, its outreach, and the psychological and philosophical repercussions of existing within its periphery. To dissect these complex dimensions, we shall lean on the theoretical frameworks provided by prominent thinkers Jacques Lacan and Jacques Derrida.

Read More

U susret neminovnosti – dan kada su došli Marsovci

Britanski pisac Herbert Džordž Vels se, pored svog francuskog kolege Žila Verna, smatra jednim od rodonačelnika naučne fantastike. Dok se Žil Vern čvrsto držao naučnih dostignuća koja je vešto koristio u svojim delima, H. Dž. Vels je osmišljavao fiktivna uvodeći originalne ideje koje su ostali pisci obrađivali na svoj način.
U Vremeplovu se bavio putovanjem kroz vreme i mogućnošću buduće evolucije, Ostrvo doktora Moroa je surova priča o izigravanju Boga i kvarenja prirodnog poretka, Nevidljivi čovek je, uz Stivensovog Dokotra Džekila i gospodina Hajda, najbolja studija o monstruoznoj prirodi ljudske vrste.
I došli smo do Rata svetova, gde se, ispod marskovske invazije, vešto kritikovala politika kolonijalizma i tlačenja porobljenih naroda.

Read More

Fino upakovani današnji svet

Čitajući „Tirzu“, imala sam osećaj da Grumberga mogu svrstati negde između Kucija i Frenzena, između „Sramote“ i „Slobode“, uz Kucijevo umeće pisanja i Frenzenovo savršensvo konstruisanja porodice i njihovih ludih i ekscentričnih likova. S tim što je Grunberg postavio ludost na jedan sasvim viši nivo, na nivo Jergena Hofmestera, upamtite ovo ime, jer sličnog lika u literaturu nećete skoro naći.
Piše: Ana Lazarević

Read More

Tuga i bes

Šta je to tačno kvalitetna, „ prava“ književnost može biti neiscrpna tema mnogima, beskrajna rasprava bez pobednika, gde se na kraju sve svodi na subjektivni doživljaj pročitanog. I upravo u tom grmu leži zec: u utisku koji ostaje nakon što se knjiga zaklopi, o onome što je pred nama i dalje živo, što stvara ožiljke. Onome što ne pruža utehu ili daje lažnu nadu, premazuje život tankim slojem ružičaste boje.

Read More

Kužno ostrvo na kraju sveta

Kada je počeo da piše roman „Noći kuge“, Orhan Pamuk nije mogao ni da sanja da će stvarnost vrlo brzo potvrditi događaje iznete u knjizi. Samo par godina od literarne zamisli o zaraznoj bolesti koja odnosi živote na izdvojenom ostrvu na Sredozemnom moru, pojavio se kobni virus, ovoga puta svetskih razmera i sa podjednako stravičnim efektima, koji je nepovratno promenio svet u kome živimo.

Read More

Ljube li se Istok i Zapad?

Ovo je priča o jednoj čudesnoj knjizi. Ta je knjiga pisana da bi slavila ljubav, ali u isto vreme sakrila tajnu drevnih vavilonskih mudrosti i znanja. Mada bi trebalo da nas zabavi, mnogo čemu imaće i da nas poduči. Osim što je istorijski i ljubavni roman, „Smrt u Vavilonu, ljubav u Istanbulu“ možemo okarakterisati i kao avanturu, pomalo kao putopis, pa čak i triler.

Read More